Spørgsmål og svar

Vi har samlet nogle af de spørgsmål, vi ofte får.

Hvis der er noget, du har brug for at vide, og du ikke finder svaret her, så kontakt os på telefon 63 15 64 15

Hvorfor får jeg to regninger?

Du modtager en regning fra dit gasselskab på dit forbrug og en regning fra dit distributionsselskab for transport af gassen.

Køber du din naturgas hos NGF Nature Energy A/S, og bor du på Fyn, får du kun én regning, da både gassalgsselskaber og distributionsselskabet ejes af NGF Nature Energy koncernen.

Hvem distribuerer naturgas i mit område?

Bor du på Fyn, er det NGF Nature Energy Distribution A/S, der distribuerer gassen hjem til dig.

Bor du i Syd- eller Sønderjylland eller på Vest- eller Sydsjælland, bliver din naturgas distribueret af Dansk Gas Distribution.

Bor du i Storkøbenhavn, Nordsjælland, Midt- eller Nordjylland, får du naturgassen distribueret fra HMN’s distributionsselskab.

Hvornår modtager jeg min årsafregning?

Hvornår du modtager din årsregning på distribution af gas, afhænger af, hvor du bor.

Hvis du bor på Fyn, modtager du din årsafregning midt i maj måned. Årsafregningen beregnes ud fra din måleraflæsning, som du skal foretage pr. 31. marts. Årsopgørelsen skal betales senest d. 10. juni sammen med en a conto-afregning for kvartalet.

Hvad koster naturgas?

Prisen på naturgas består af tre elementer:

  1. Prisen for selve naturgassen, der igen består af energiprisen, prisen på transmission og prisen for oplagring af naturgas
  2. Prisen på distribution
  3. En afgift til staten

GasprisGuiden kan du finde prisen på selve gassen og sammenligne priser på tværs af selskaber.

Prisen på distribution/transport afhænger af dit distributionsselskab.

Bor du på Fyn, kan du finde prisen for distribution her

Hvordan bliver jeg tilsluttet naturgasnettet? 

Du kan blive naturgaskunde, hvis dit hus ligger i et naturgasområde, eller hvis der allerede er en forsyningsledning i vejen. Det er nemt at undersøge, om der er gasledninger i dit område. Du kan indtaste din adresse og se, om du kan få naturgas her.

Hvis du bor på Fyn, og gasledningen ikke ligger lige ud for din grund, kan du kontakte NGF Nature Energy Distribution A/S på telefon 63 15 64 15 og høre nærmere om dine muligheder.

Sådan bliver du naturgaskunde

Hvis du kan få naturgas på din adresse, og der ikke allerede er et naturgasfyr i dit hus, skal du kontakte en VVS-installatør, der kan give dig et godt tilbud på installation af et naturgasfyr.

Når du kontakter VVS-installatøren, så bed om en beregning af udgifter og besparelser. Det er en god idé at indhente tilbud fra 2-3 VVS-installatører.

Den VVS-installatør, du vælger, fortæller dig samtidig om det videre forløb. Husk at vælge en VVS-installatør, der er autoriseret til at arbejde med naturgas.

Du kan få tilskud, når du skal købe et nyt naturgasfyr. Det kan du læse mere om her.

Hvad består installationen typisk af?

Installationen består af et væghængt gasfyr, en 55 liters varmtvandsbeholder, klimastyring og et lodret aftræk.

Der monteres en målerenhed inde i huset og et regulatorskab uden på huset.

Hvad koster det at blive tilsluttet naturgasnettet?

Når du vil tilsluttes naturgasnettet, skal du betale et stikledningsbidrag i henhold til vores tariffer. Læs mere om aktuelle tariffer og gebyrer her

Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage?

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dit kundeforhold, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan skrive til os på e-mailadressen info@natureenergy.dk eller ringe til vores kundecenter på tlf. 63 15 64 15 alle hverdage mellem 8.00 og 16.00 (fredag mellem 8.00 og 15.00).

Er du ikke er tilfreds med behandlingen af din klage, kan du sende den videre til Ankenævnet på Energiområdet. Klageskema samt nærmere information om klagegebyr m.m. kan fås ved henvendelse til NGF Nature Energy eller på www.energianke.dk

Klage til Ankenævnet på Energiområde kan sendes til:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby 

Telefon: 41 71 50 00
E-mail: post@energianke.dk