Skift til naturgas

Konvertering til naturgas er en rigtig god idé for både din økonomi og miljøet: Skifter du fra olie til naturgas, kan du med et gennemsnitligt forbrug spare op til ca. 7.000 kr. om året. Samtidig sparer du naturen for udledning af 2,5 tons CO2

Hvad indeholder din anlægsaftale

Når du indgår en anlægsaftale med NGF Nature Energy Distribution A/S, etablerer vi din stikledning, opsætter regulatorskab på ydersiden af husmuren og udleverer din gasmåler til din VVS-installatør. 

Kontakt os på mail distribution@natureenergy.dk og få et tilbud på anlæg af stikledning.

Du har mulighed for at vælge naturgas som energikilde, hvis:

Dit hus ligger i et naturgasområde, eller hvis der allerede er en forsyningsledning i vejen. Ligger gasledningen ikke ud for dit hus, kan du kontakte os på 63 15 64 15 og høre om dine muligheder.

Undersøg her, om der er gasledninger i dit område (åbner en ny web-side).

Sådan bliver du kunde: 

  • Ansøg om energisparetilskud hos Nature Energy og få op til 4.800 kr. i tilskud

BEMÆRK: Ansøgning om energisparetilskud skal ske inden der indsendes anlægaftale og inden der ordres en VVS-installatør!

  • Kontakt en VVS-installatør, for tilbud på installation af naturgaskedel. 
  • Indgå en anlægsaftale med Nature Energy Distribution A/S Gå til online tilmelding
  • Indsend anlægsaftale samt skitse for placering af dit regulatorskab til os
  • Indgå kontrakt med en naturgasleverandør (se mere nedenfor) 
  • Vi sender dig dato for etablering, som normalt vil være ca. 4 uger efter modtagelse af nødvendige papirer.
  • Underret din VVS-installatør om dato og træf aftale om færdiggørelse

Når du kontakter VVS-installatøren, så bed om en beregning af udgifter og besparelser. Det er ofte en god idé at indhente tilbud fra 2-3 VVS-installatører. Husk at vælge en VVS-installatør, der er autoriseret til at arbejde med naturgas. 

VVS-installatøren kan også hjælpe dig med udfyldelse af anlægsaftalen samt skitse af dit regulatorskabs placering.

Du kan downloade vores distributionsbetingelser her.

Indgå kontrakt med en naturgasleverandør. 
Du kan frit vælge, hvem der skal være din gasleverandør, og du skal selv henvende dig til den gasleverandør, som du ønsker at indgå kontrakt med. 
Se gasprisguiden.dk om de forskellige produkter og priser på naturgas. 
Hvis du ikke selv har valgt en gasleverandør inden du starter med at bruge gas, får du automatisk den gasleverandør, der har fået tildelt forsyningspligten i Danmark. Det er pt. NGF Nature Energy A/S. 

Hvorfor vælge naturgas?

Der er mange gode grunde til at vælge naturgas frem for andre energiformer. Naturgas er en skånsom og effektiv og det mest miljøvenlige blandt de såkaldte fossile brændstoffer (der omfatter kul, olie og gas). Naturgas udleder for eksempel væsentlig mindre CO2 end olie- og elvarme. Fordi naturgas har en renere forbrænding, er det lettere at nyttiggøre hele energiindholdet i brændslet.
Og det har naturligvis også en økonomisk fordel.

Naturgas kan anvendes som opvarmning i eksisterende og nyt byggeri uden ændring af radiatorsystemet (dog ikke ved el-radiatorer). Det betyder, at det kun er i fyrrummet, der sker ændringer ved udskiftning fra en oliekedel til en gaskedel.