Energispareordning

I forbindelse med aftalen af 20. november 2009 mellem Klima- og Energiministeren og naturgasselskaberne er selskaberne forpligtet til at realisere energibesparelser i slutforbruget. Med andre ord betyder det, at du som kunde kan søge om tilskud fra dit naturgasselskab, hvis du foretager energibesparende forbedringer i forbindelse med din naturgasinstallation. Skifter du f.eks. fra et oliefyr eller en gammel naturgaskedel til en ny kondenserende gaskedel, kan du søge og opnå tilskud, som fra 01.07.2014 er på 4.800 kr. ved skift fra oliefyr til gas og 3.500 kr. ved skift fra gammel til ny gaskedel.

NGF Nature Energy Distribution A/S har ansvaret for at forvalte besparelserne og at indberette de opnåede tilskud, mens selve opgaven med at tildele og udbetale tilskud samt foretage kvalitetssikring er overdraget til NGF Nature Energy A/S via en Aktøraftale. På NGF Nature Energy A/S' hjemmeside kan du finde mere information om dine muligheder for tilskud.

Læs også mere om aftalen på Energistyrelsens hjemmeside.

Opdateret 8. juli 2014