Priser og betingelser

NGF Nature Energy Distributions økonomi kontrolleres af Energitilsynet, der sikrer, at vore indtægter ikke overstiger de af Energitilsynet fastsatte indtægtsrammer. Sker dette, skal overskridelsen efterfølgende føres tilbage til forbrugerne via selskabets distributionstariffer.

Alle ændringer i priserne anmeldes til Energitilsynet. Se anmeldelser her

I det følgende kan du finde alle de informationer, du som fynsk naturgaskunde har behov for i forhold til distribution af din naturgas. Du finder relevante gebyrer og tariffer i menuen til venstre, og nedenfor kan du downloade de aftaler, der er nødvendige for at blive kunde.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kontaktcenter på telefon 63 15 64 15.

Generelt:

Villakunder og erhverv med et årsforbrug under 300.000 m3 (ikke timeaflæste kunder):

 

Erhverv med et årsforbrug over 300.000 m3 (timeaflæste kunder):