Direktion og bestyrelse

Den øverste ledelse i NGF Nature Energy Distribution A/S består af en direktion og en bestyrelse.

Direktion                                                     

 

Konstitueret Driftsdirektør Mette Smedegaard Hansen
msh@natureenergy.dk
tlf.: 41 62 40 48

 

 Bestyrelse

        

Torben
Jensby                

Majbritt
Holmgaard Hansen

Mette Smedegaard
Hansen

Formand

Næstformand

Medlem