Myndigheder og naturgas

Energitilsynet
Energitilsynet er en uafhængig tilsynsmyndighed, som fører tilsyn med distributionsselskaberne i den danske energisektor - elektricitet, naturgas og fjernvarme.

Arbejdstilsynet
Med udgangspunkt i Bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg kontrollerer Arbejdstilsynet, at vi overholder bekendtgørelsens krav i forbindelse med nyanlæg og i forbindelse med den daglige drift og vedligeholdelse.

Sikkerhedsstyrelsen
Sikkerhedsstyrelsen er den øverste myndighed for gasinstallationer. 
Som distributionsselskab, er vi pålagt at udføre forskellige kontrolopgaver for Sikkerhedsstyrelsen.