Ledningsinformation

Hvor ligger gasledningerne?

Du kan selv hente oplysninger om din stiklednings placering her. Hos NGF Nature Energy Ledningsinformation kan du få yderligere oplysninger om, hvad du skal være opmærksom på, når du skal grave, bygge om eller til. Vi kan også give dig vejledning, hvis gasledningen viser sig at ligge i vejen for dit projekt.

NGF Nature Energy Ledningsinformation har åbent:

Mandag kl. 8.00 til 16.30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00 til 16.00
Fredag kl. 8.00 til 15.00

Telefon: 63 15 65 65
Telefax: 66 15 51 27
ledningsinfo@natureenergy.dk

Ved overgravninger og ledningsskader:

Alarmér NGF Nature Energys Døgnvagt på tlf. 63 15 65 00