Sikkerhed og miljø

Sikkerhed har høj prioritet 

Vi prioriterer sikkerheden omkring naturgasinstallationer meget højt og sørger for at samarbejdspartnere og kunder altid er orienteret, så sikkerheden når ud i alle led. På nedenstående links kan du læse mere om sikkerhed og forholdsregler.

Naturgas - et rigtigt valg for miljøet 

Naturgas er en skånsom og effektiv energikilde i hverdagen. Og naturgassen er det mest miljøvenlige blandt de såkaldte fossile brændstoffer (der omfatter kul, olie og gas). Svovlindholdet er lavt, og naturgassen giver langt mindre CO2-udslip til naturen. Forbrændingen af naturgas er effektiv, og energien udnyttes godt.

Naturgas nok i mange år 

De naturgasreserver, der kendes i dag, er tilstrækkelige til at dække behovet i mange år fremover. Naturgas udgør i dag 30 – 40 % af den samlede danske energiforsyning.

Andre fordele

  1. Det er ofte billigere at anvende naturgas end andre energiformer
  2. Der er ingen sod eller lugt ved forbrænding
  3. Olietanken kan fjernes
  4. Der er ingen udgifter til skorstensfejer