Biogas på det fynske gasnet

Biogassen sendes nu på det fynske naturgasnet. Det betyder, at der kan opstå behov for en re-justering af visse gasmotorer. Se venligst nedenfor, hvilke motorer der er berørt.

Biogassen, der tilføres til det danske gasnet overholder de specifikationer, som er beskrevet i gas-regelment C12. Der er derfor ingen sikkerhedsmæssige aspekter omkring brugen af den opgraderede biogas. Flere motorer kan dog ikke belastes fuldt ud, før de er opdaterede, ligesom enkelte styringer stopper motoren pga. forskellen mellem gasflow og leveret el-ydelse. 

Bemærk venligst, at der afregnes efter energiindhold. Det betyder, at der ved brug af opgraderet biogas sker en økonomisk kompensation på årsafregningen med hensyntagen til forholdet mellem den brugte energimængde, kontra de aflæste kubikmeter på gasmåleren. 

På motorer af typen: 

Ulstein Bergen: kræves en software-opdatering

Jenbacher: kræves umiddelbart ikke ændringer men justeringer kan forekomme

Caterpillar: kræves en mindre ombygning/opdatering 

Kontakt jeres serviceleverandør for den aktuelle løsning for jeres specifikke anlæg.

Ved spørgsmål til biogas og afregning, henviser vi til Christian Kernel, installationsmester ved Nature Energy, på telefonnummer 63 15 65 81.