Gaskvalitet og brændværdi

Gaskvalitet

Kravene til den naturgas, der leveres til det danske marked, er fastsat af Sikkerhedsstyrelsen i Gasreglementet.

NGF Nature Energy Distribution A/S er forpligtet til at opfylde Gasreglementet og desuden kvalitetsspecifikationerne i Regler for Gastransport.

Gaskvaliteten måles ved en række vigtige fordelingspunkter  over hele landet:

Nybro

: Ilandføringspunkt fra Nordsøen

Egtved

: Forgreningspunkt i Midtjylland

Dragør

: Eksportpunkt til Sverige

Ll. Torup

: Gaslager i Nordjylland

Stenlille

: Gaslager på Sjælland

Ellund

: Eksport-/importpunkt til Tyskland og resten af verden

Læs mere om gaskvalitet.

Brændværdi

Naturgassens brændværdi er udtryk for energiindholdet i naturgassen. Brændværdien måles løbende, da den kan variere. Man opererer med en nedre brændværdi på 39,6 MJ/m3 og en øvre brændværdi på 43,765 MJ/m3. 

For at du som kunde altid sikres en fair afregning, har vi opdelt Fyn i over 200 brændværdi-distrikter. Hver måned beregner vi den gennemsnitlige brændværdi i alle distrikter. Når vi udregner dit forbrug, bruges den beregnede værdi for det distrikt din måler er lokaliseret i.  

Læs mere om brændværdi.