Graddage

Graddage skaber balance i varmeregnskabet

Når døgnmiddeltemperaturen er under 17°C, træder begrebet graddage i kraft.

Forbrug til varmt brugsvand er uafhængigt af graddage.

Så hvis du ønsker at benytte graddage til beregning af dit gasforbrug for både opvarmning og varmtvandsforbrug, skal du for en normal husstand tillægge 70 graddage pr. måned til de målte graddage i nedenstående skema.

Alle døgnmiddeltemperaturer under 17°C medfører graddage - for eksempel:

Døgnmiddeltemperatur 16°C = 1 graddag 

Døgnmiddeltemperatur 0°C = 17 graddage 

Døgnmiddeltemperatur -10°C = 27 graddage  

Når NGF Nature Energy Distribution beregner acontoregninger for det kommende år, sker det dels ud fra det seneste årsforbrug og dels ud fra nedenstående normalgraddage.

Til den endelige afregning benyttes målte graddage fra Teknologisk Institut.

 

2017

Normal

% af

 normal-år

Målte graddage

Teknologisk Institut

Januar

452

18,07

481

Februar

413

16,52

407

Marts

396

15,80

353

April

260

10,39

281

Maj

69

2,72

78

Juni

0

0

0

Juli

0

0

0

August

0

0

0

September

31

1,24

0

Oktober

188

7,56

137

November

300

12,01

326

December

391

15,66

394

Sum

2.500

100

2.457

 

Se de seneste års målte graddage her

Udetemperaturen (døgnmiddeltemperatur) måles i skygge for at undgå solpåvirkning og kaldes derfor skyggegraddage.

NGF Nature Energy Distribution benytter skyggegraddage målt af Danmarks Teknologiske Institut.

Læs mere om graddage på Teknologisk Instituts hjemmeside