Syn og godkendelse

Naturgasinstallationer må kun udføres af autoriserede VVS-installatører, og alt nyt gasudstyr skal være CE-mærket og være beregnet til den danske naturgas.

NGF Nature Energy Distribution foretager stikprøvekontrol på ca. 10 % af alle nye gasinstallationer.

Ved syn kontrolleres gasinstallationen bl.a. for utætheder og defekte sikkerhedsfunktioner.

Vi gennemfører også en række lovpligtige stikprøve-eftersyn på eksisterende gasinstallationer. Disse eftersyn er naturligvis gratis for dig. Finder vi fejl på installationen, skal du dog selv betale for eventuelle udbedringer.